دنیای تجارت بعد از همه گیری کاملاً با آنچه ممکن بود دو دهه پیش انتظارش را داشته باشید، متفاوت است. در این فضا، شرکت‌های فناوری یک چهارم بازار سهام جهانی را تشکیل می‌دهند و ترکیب جغرافیایی به طرز چشمگیری نامتعادل...

نفتالی بنت از رهبران راست گرای رژیم صهیونیستی است که سخت مخالف تشکیل کشور فلسطین است و با ایران نیز دشمنی دیرینه دارد. او یک تاجر ثروتمند است که مدتی در کنار نتانیاهو فعالیت می‌کرده اما حالا مخالف او است.

هر ساله با افزایش هزینه های زندگی و افزایش نرخ تورم حداقل دستمزد در اکثر کشورهای دنیا دستخوش تغییراتی می شود؛ در حال حاضر حداقل دستمزد در کشور سوریه در پایین ترین سطح قرار دارد و در مقابل کشور لوکزامبورگ قرار گرفته است.