معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در اولین نشست خبری خود گفت: هر نوع ظلمی که به زنان شود، از جمله ازدواج‌های قبل از بلوغ موافق نیستیم. ما نیاز به کار فرهنگی در این زمینه داریم.

بابک زنجانی، عیسی شریفی، اکبر طبری، حسن رعیت، هادی رضوی، حسین فریدون، شبنم نعمت زاده، شهرام‌ جزایری، عمار صالحی، مهدی جهانگیری و ... از جمله اشخاص شناخته شده هستند که با عناوین مختلف اتهامی و عمدتا اقتصادی محکوم شده‌اند.

رییس جمهوری با بیان اینکه ایران و قزاقستان ظرفیت‌های متنوع و متعدد اقتصادی برای ارتقای سطح تعاملات و همکاری‌های مشترک دارند، گفت: کارگروه‌های مشترک می‌توانند این ظرفیت‌ها را در قالب روابط راهبردی،...