وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور که تماما متوجه‌ی تصمیمات و سیاست‌های اقتصادیِ حکومت در سطح کلان است، دولت را بیش از پیش به سمت سیاست‌هایی می‌برد که از بار وظایفِ خود بکاهد و آن را به بخش خصوصی واگذارد....

صنعت هوایی نیروهای مسلح در سال ۹۹ شاهد پیشرفت‌های بسیاری از جمله رونمایی از «کمان ۲۲» بعنوان اولین پهپاد پهن‌پیکر رزمی و همچنین اورهال ناوگان هوایی نهاجا و هوانیروز بود.