از یک سو متولیان وزارتخانه میراث می‌گویند که مسوولان عراقی از ایران برای مرمت طاق کسری دعوت کرده‌اند و از سوی دیگر اخبار منتشر شده از سوی دولت عراق از پایان اقدامات مطالعاتی و تمهیداتی طاق کسری و برنامه‌ریزی‌ها...

محوطه تاریخی و فرهنگی بیستون یک مکان تاریخی و باستان‌شناسی مربوط به دوره‌های گوناگون تاریخی پیش از اسلام، پس از اسلام و همچنین دوره پیشاتاریخی است. محوطه تاریخی و فرهنگی بیستون در دامنه کوه بیستون در شهر بیستون...

بافت قدیمی شهر سنندج محلات متعددی دارد که به‌تبع آن حمام‌های مختلفی در آن‌ها وجود داشته که ازجمله آن‌ها می‌توان به حمام خان اشاره کرد. این حمام در بافت قدیمی و هسته مرکزی شهر واقع‌شده و این یكی...