این دوره درک سطحی از کوردوا با استفاده از Visual Studio 2015 و Command line به شما می دهد.کوردوا یک فریمورک متن باز برای توسعه اپلیکیشن های هیبریدی موبایل با استفاده از تکنولوژی های وب مانند HTML5 و CSS3 و javascript...