وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اهل فضای مجازی است و در بسیاری از ساعات روز در این فضا حضور دارد و آنلاین است اعلام کرد تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی ممنوع شده برای همه مردم در دسترس نباشد، قرار نیست در آنها فعالیت کند.

مزایای تبلیغات تلویزیونما اگر بخواهیم تبلیغاتی را انجام بدهیم باید بودجه مورد نظر را در ابتدای کار داشته باشیم و از انجایی بازدید این نوع تبلیغات از دیگر سیستم های تبلیغاتی بسیار بیشتر است در فاز رقابتی ما کار بسیار سخت...

گزارش‌هایی در فضای آنلاین منتشر شده که از افزایش موارد قفل شدن گوشیهای برند رِدمی (Redmi) و می (Mi) شیائومی در کشورها و سرزمینهایی که هدف تحریمهای آمریکا قرار دارند، حکایت دارد.