شاید برایتان عجیب باشد اما در واقع یادگیری انسان از دوران جنینی در شکم مادر شروع می شود. مادرها می توانند برخی چیزها را در این دوران به فرزندشان آموزش دهند.

برخی از نوزادان هستند که به طور کلی نمیخواهند از بغل مادر جدا شوند و دوست دارند همواره در آغوش مادر بمانند و آنقدر گریه میکنند تا مجبور شوید بغلشان کنید.

غدد چشایی جنین در دو ماهه اول بارداری تشکیل می شود بنابراین جنین در رحم مادر می تواند طعم و مزه غذاها را بچشد.

بعضی از خانم ها در دوران بارداری ویار و حالت تهوع ندارند و این مسئله موجب نگرانی آن ها می شود. آیا نداشتن ویار در بارداری خطرناک است؟

دوران بارداری یک خانم کارمند به جای 9 ماه 65 ماه طول کشیده است . این زن بادار خبرساز که هم اکنون 1825 روز از حاملگی اش می گذرد هنوز برای زایمان آماده نیست.

گرسنگی مادران در دوران شیردهی دلایل مختلفی دارد اما می توان گفت که گرسنگی در شیردهی یک امر طبیعی است، البته راه هایی برای کنترل گرسنگی در دوران شیردهی وجود دارد.