بعد از ازدواج دایره روابط شما گسترده تر میشود، و شما برای اینکه همسر خود را شاد نگه دارید باید به خانواده ایشان احترام کافی بگذارید و محبتشان را جلب کنید.

رابطه بد با مادرشوهر مشکلات بسیاری در زندگی مشترک ایجاد می کند. اما با راهکارهایی کاربردی میتوانید رابطه صمیمی با مادرشوهر و همچنین همسرتان داشته باشید.

صرف نظر از اینکه می‌توانیم نظر بسیاری از طرفداران افراطی حقوق زنان (که این روز‌ها بسیار هم پر طرفدار هستند) را بپذیریم یا نه باید قبول کنیم که هنوز در قرن بیست ویکم زن بودن سختی‌های خاص خودش را دارد.

فراز و نشیب های زندگی گاهی باعث می شود عشق زن به شوهرش به نفرت تبدیل شود و علت تنفر از شوهر در نمونه های مختلف متفاوت می باشد و علائم و پیامد های تنفر از شوهر نیز گوناگون می باشد.

امروزه به دلیل مشغله های زیای که افراد دارند شادی کاهش یافته و خوشحال شدن سخت شده است اما بدانید که باید زندگی شاد و لذت بخشی داشته باشید تا به اهداف خود برسید.

چند ماهی که گذشت کم‌کم متوجه شدم همسرم یک عادت عجیب دارد و آن هم اعتیاد به رفتن آرایشگاه است. اوایل اهمیتی نمی‌دادم، اما وقتی مجبور شدم بخش زیادی از درآمدم را برای هزینه آرایشگاه نگار صرف کنم به او تذکر دادم، اما...