جوانان نیجریه در شمال این کشور اقدام به رام کردن کفتار‌های درنده کرده و از این راه کسب درآمد می‌کنند.